گروه سنی دبستان :

خرید اینترنتی انواع اسباب بازی فکری و کتاب برای استعداد یابی، تقویت ابعاد مختلف هوش مثل هوش هیجانی، هوش ریاضی، هوش هنری، استعدادهای جسمی و حرکتی و … و سایر استعداد های ذهنی و جسمی نظیر توجه و تمرکز، حافظه، هماهنگی چشم و دست و … در کودکان گروه سنی دبستان یا گروه سنی 7 تا 12 سال