افزایش هماهنگی چشم و دست :

این گروه از محصولات به کودک کمک می کنتد تا از دستانشان به طور موثرتری استفاده کنند و به موقع از  خود واکنش نشان دهند.

هماهنگی چشم و دست همراه با رشد مغز کودک افزایش یافته و دقت بیشتری پیدا می کند. هرچه کودک در این زمینه تمرین بیشتری انجام دهد، نتیجه ی بهتری کسب خواهد کرد.

اسباب بازیها وسایلی مثل دومینو، جنگا، لگو، جورچین و سازه های ساختنی و همچنین فعالیت هایی مثل کشیدن، هل دادن، رنگ آمیزی، پرتاب کردن، توپ بازی و … به افزایش هماهنگی بین چشم و دست  کودک کمک می کند. این مهارت و در کل هماهنگی حس ها و حرکت ها، به حفظ تعادل و اعتماد به نفس کودک نیز کمک می کند.