کتاب های رنگ آمیزی مناسب برای تقویت هوش فضایی و افزایش هماهنگی بین چشم و دست کودک و همچنین افزایش خلاقیت و اعتماد به نفس در کودک.

امروزه برای پرورش هوش و تواناییهای کودکان خلاقیت و روش های متنوعی را باید به کار گرفت. تولید کتابهایی که بدون صدمه به کودک در این امر مهم کمک حال والدین باشد بسیار اهمیت دارد.

اصولا کتابهای رنگ آمیزی تا جایی که به خلاقیت کوک صدمه وارد نکند در دوره سنی 3 تا 6 سال مفیدند. به شرطی که برای قالب دادن به ذهن کودک در جارجوب این کتابها تلاش نشود. توجه والدین به این موضوع اهمیت دارد.