خرید اینترنتی انواع اسباب بازی لگو و طرح لگو برای کمک به تقویت خلاقیت و ابعاد مختلف هوش و استعداد کودک و نوجوان شامل هوش فضایی، تجسمی و قدرت ابزارسازی، هوش منطقی و ریاضی، هوش حرکتی و جسمی به خصوص تقویت انگشتان و افزایش هماهنگی بین چشم و دست کودک و …