آدرس و تلفن دفتر مرکزی

تهران – خیابان سمیه – خیابان ملک الشعراء بهار -پلاک ۶ – واحد۳

تلفن تماس : ۸۸۳۱۸۳۳۹ -۰۲۱

تلگرام: ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۱۵

آدرس پست الکترونیک:

bamomco@gmail.com

مدیریت مجله و فروشگاه تخصصی بامام