آرشیو برچسب های: کنترل عصبانیت

آموزش شناخت احساسات به کودک

شناخت احساسات

احساسات پیچیده اند. به ویژه برای کودکان 4 ساله ای که متوجه نمی شوند که چرا شما آنچه را که او می خواهد را به او نمی دهید و درک نمی کند که چرا شما از گریه کردن او ناراحت می شوید. آموزش شناخت احساسات به کودکتان می تواند یکی از بهترین راه ها برای […]

کنترل عصبانیت برای تازه پدرها

کنترل عصبانیت

پدر شدن اتفاق مهمی در زندگی هر فرد است. باید جای یک پدر بود تا موقع شنیدن مثبت بودن آزمایش احساس او را درک کرد. اما پدر بودن به معنای مسئولیتی فراتر از همسر بودن است. پدر بودن یعنی تأمین محیطی امن برای رشد و پرورش کودک و کنترل عصبانیت