آرشیو برچسب های: پرورش هیجان

کاهش هیجانات منفی ؛ راهبردهای تنظیم

کاهش هیجانات منفی

راهبردهای کاهش هیجانات منفی شامل مشارکت در فعالیت‌های مثبت (تنوع رفتاری)، افزایش هیجانات مثبت و خوش‌بینی، و حل فعالانه مشکل می‌شود. این رفتار ها فعالیت هایی است که منجر به کاهش هیحان منفی می گردد و برای سلامت کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان و پرورش هوش هیجانی آنها بسیار موثر است.

ابرازگری هیجانات مثبت و تنظیم هیجان

تنظیم هیجان

ابرازگری هیجانات مثبت توسط خانواده، با تنظیم هیجان ارتباط دارد. والدینی که هیجانات مثبت‌تری را ابراز می‌کنند، تاثیر بسیار مثبتی بر روی تعاملات اجتماعی کودکانشان دارند.

والدین به عنوان مربی هیجان

مربی هیجان

سبک‌ها و روش‌های متنوعی در برخورد با کودکان وجود دارد. برخی والدین به عنوان مربی هیجان در برخورد با کودکان از روش مستبدانه استفاده می‌کنند. برخی از روش‌های سهل‌گیرانه و برخی از روش‌های بینابین.

پرورش هیجان در کودکان چهار تا هفت سال

پرورش هیجان در کودکان

همراه با رشد کودکان، توانایی‌ها و مهارت‌های آنها و نیز ظرفیت‌های شناختی و هیجانی‌شان افزایش می‌یابد و همچنین پرورش هیجان در کودکان تکمیل می شود.

زمان‌های نامناسب برای پرورش هیجان های کودک

پرورش هیجان های کودک

پرورش هیجان به معنی برخورد مناسب و صحیح والدین با هیجان‌های کودک است. زمان هایی وجود دارد که والدین نباید به فکر پرورش هیجان های کودک باشند.