آرشیو برچسب های: هوش هیجانی کودکان

آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای آن برای معلمین

آموزش تنظیم هیجان

آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای آن نقش بسیار با اهمیتی در سلامت روان دانش آموزان ایفا می نماید. مداخلات معلم برای دانش‌آموزان مفید است، چون باعث می‌شود آنها تنظیم هیجان که شامل کاهش استرس  رهبری هیجان و الگوسازی و آموزش مستقیم مهارت‌های مقابله‌ای می‌شود را یاد بگیرند.

رهبری هیجان در کودکان

رهبری هیجان

رهبری هیجان اشاره به صحبت کردن درباره‌ی هیجان نشان دادن چگونگی ابراز درست هیجان، طرح ریزی راهبردهای آرام سازی و تسکین، نشان دادن علاقه به هیجانات کودک و تعامل اطمینان بخش با کودکان در هنگام واکنش هیجانی آنها دارد.

کاهش هیجانات منفی ؛ راهبردهای تنظیم

کاهش هیجانات منفی

راهبردهای کاهش هیجانات منفی شامل مشارکت در فعالیت‌های مثبت (تنوع رفتاری)، افزایش هیجانات مثبت و خوش‌بینی، و حل فعالانه مشکل می‌شود. این رفتار ها فعالیت هایی است که منجر به کاهش هیحان منفی می گردد و برای سلامت کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان و پرورش هوش هیجانی آنها بسیار موثر است.

حل مسئله مشارکتی برای والدین

حل مسئله

سخت ترین زمان برای والد گری موثر زمانی است که نیاز های والدین و فرزندان واقعا با یکدیگر تعارض داشته باشند. والدین حقوقی دارند که گاهی با نیاز ها و حقوق فرزندان خود تداخل پیدا می کنند.

تاثیر مشکلات هیجانی در کابوس دیدن کودکان

کابوس دیدن کودکان

در این مقاله به بررسی تاثیر مشکلات هیجانی در خواب دیدن و کابوس دیدن کودکان نوپا می پردازیم. عادات خواب، كيفيت و كميت خواب، سلامت دوران كودكي را تحت تأثير قرار مي دهد.

تنظیم هیجانی کودکان و تبعات بی نظمی هیجانی

تنظیم هیجانی کودکان

انجام موفقیت آمیز مراحل رشدی دوره ی کودکی و نوجوانی، نیاز به مهارت تنظیم هیجانی کودکان دارد، و توانایی تنظیم هیجانی کودکان نشانه ی سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان است.

تاثیر رفتار خانواده در رشد هوش هیجانی کودک

رشد هوش هیجانی کودک

والدینی که زندگی زناشویی موفقی ندارند، معمولاً گرفتار چرخه معیوبی از روابط، احساسات و نگرش‌ها می‌شوند که این موضوع به رشد هوش هیجانی کودک لطمه می زند.

نقش پدر در هوش هیجانی کودک

نقش پدر در هوش هیجانی کودک

رابطه بین مادر و فرزند بسیار مهم است. با این وجود نقش پدر در هوش هیجانی کودک و شکل گیری احساسات قوی و توانایی کنترل هیجانات بسیار اهمیت دارد.

همدلی و هوش هیجانی در کودک

همدلی و هوش هیجانی کودک

همدلی و هوش هیجانی دو روی یک سکه اند و در واقع ایجاد همدلی اساس ساختار هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد. کودکان با داشتن حس همدلی می‌توانند روابط مناسبی را با محیط برقرار سازند و به عنوان یک فرد اثرگذار در گروه و جامعه به فعالیت بپردازند.

اصول هوش هیجانی در کودکان

اصول هوش هیجانی در کودکان

رعایت اصول هوش هیجانی در کودکان می تواند مجموعه‌ای از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌ها را که کودک برای سازگاری با محیط و کسب موفقیت در زندگی نیاز دارد برایش تجهیز کند. احساسات هسته مرکزی زندگی است.