آرشیو برچسب های: هوش منطقی

هوش منطقی یا ریاضی چیست؟

هوش منطقی یا ریاضی

هوش منطقی یا ریاضی زودتر و بیش از هر نوع هوش دیگری شناخته شده است. هرچند هوش منطقی یکی از ابعاد نه گانه هوش محسوب می شود ولیکن مستقیما بر بهره وری سایر ابعاد هوش موثر است.

مسئولیت مالی در کودکان و توانایی ذهن

مسئولیت مالی در کودکان

دادن پول توجیبی و مسئولیت مالی در کودکان از جمله مسایلی است که والدین در مورد آن نظرات و شیوه های مختلفی دارند. در این یادداشت به رابطه این امر با پرورش توانایی ذهنی می پردازیم.

اهمیت بازی پازل برای کودکان

اهمیت بازی پازل

اهمیت بازی پازل به خاطر تاثیری است که بر ابعاد مختلف هوش و توانایی های ذهنی کودک و همچنین سایر گروه های سنی دارد. پازل ها از تصویرهای دو یا چهار قطعه ای برای کودکان نوپا دارد تا عکس های پیچیده تری که بیست و چهار یا سی و شش قطعه را در بر می […]