آرشیو برچسب های: هوش زبانی

هوش کلامی یا هوش زبانی و پرورش آن

هوش کلامی یا هوش زبانی

هوش کلامی یا هوش زبانی عبارتست از توانایی کاربرد موثر زبان و ارتباطات کلامی در زندگی. تعریف ساده این بعد از هوش این است که دایره لغات فرد از چه تعداد واژگانی تشکیل شده و چقدر می تواند سلیس و واضح به بیان نظرات، احساسات و افکارش بپردازد.

کودکم نمی­ پرسد و به سوالات پاسخ نمی­ دهد!

کودکم نمی­ پرسد و به سوالات پاسخ نمی­ ده

یکی از عواملی که باعث می ­شود کودک رفتارهای نابهنجاری انجام دهد، عدم آگاهی والدین از نحوه صحیح گوش دادن به حرف های کودک است.

رشد زبان در کودکان 2 تا 5 ساله

رشد زبان در کودکان 2 تا 5 ساله

رشد زبان در کودکان 2 تا 5 ساله بسیار مهم است. این دوره شامل مراحل حساسی است که گفتار کودک در آن رشد می‌کند و بر قدرت تفکر کودک نیز تأثیر می‌گذارد.

مراحل رشد زبان در کودکان زیر یکسال

مراحل رشد زبان در کودکان زیر یکسال

آگاهی والدین از مراحل رشد زبان در کودکان زیر یکسال بسیار اهمیت دارد. کودکان در سال اول زندگی مهارت‌های بیانی پایه‌ای دارند که تحریک و تقویت آنها در رشد گفتار و مهارت گفتگوی کودکان در مراحل و سنین بعدی بسیار تعیین کننده است.

حس شنوایی نوزادان مبنای هوش زبانی و رشد شناختی

حس شنوایی نوزادان مبنای هوش زبانی

حس شنوایی نوزادان مبنای هوش زبانی آنهاست و در رشد مهارت‌های شناختی، فکری و ارتباطی کودکان بسیار تأثیرگذار است، حس شنوایی است. شنوایی به‌ویژه در رشد زبان کودکان بسیار مؤثر است.