آرشیو برچسب های: همدلی

می دانی چه احساسی دارم؟ همدلی در کودکان

همدلی در کودکان

در ارتباط با همدلی در کودکان ، یک کودک شروع به گریه کردن می کند و به فاصله ای کم ارکستری از گریه در بیمارستان به راه می افتد. مادر سرش را که درد گرفته در دستانش می گیرد و در همین زمان پسر دو ساله اش می خواهد پتویش را روی او بیندازد.

آموزش مهارت جرات مندی به کودکان

مهارت جرات مندی

مهارت جرات مندی از جمله توانایی های است که افراد در سنین مختلف بدان نیاز دارند. جرات مندی به این توانایی افراد  اشاره دارد که آنها صادقانه و بدون ترس از قضاوت و دیدگاه دیگران نظرات خود را مطرح می نمایند.

درک مفاهیم و ارزش های اخلاقی در دانش آموزان

ارزش های اخلاقی در دانش آموزان

تلاش معلمان و والدین بر این است که در کنار موضوعات درسی بر روی ارزش های اخلاقی در دانش آموزان نیز کار کنند.

آموزش مهارت همدلی به کودکان

آموزش مهارت همدلی به کودکان

با توجه به نیاز روزافزون کودکان به یادگیری مهارت‌های ده‌گانه، در این مقاله سعی شده است والدین با آموزش مهارت همدلی به کودکان آشنا شوند.