آرشیو برچسب های: نیمکره راست

تقویت نیمکره راست کودکان

تقویت نیمکره راست

تقویت نیمکره راست کودکان بسیار با اهمیت است. افرادی که از سمت راست مغزشان استفاده می‌کنند، تمایل به تخیل، خلاقیت و شهود دارند.