آرشیو برچسب های: نه گفتن

آموزش نه گفتن و ابراز عقیده به کودکان

آموزش نه گفتن

در روابط اجتماعی قدرت ابراز عقیده و نه گفتن به درخواست های غیر معقول اهمیت بسیاری دارد و مانند دیگر مهارت های اجتماعی باید از کودکی فراگرفته شود. در زیر به اهمیت این مقوله و راهکارهای آموزش نه گفتن می پردازیم.