آرشیو برچسب های: نقش استرس

تقویت اراده در کودکان

تقویت اراده در کودکان

شاید تا به حال برایتان اتفاق افتاده باشد که به رفتار کودکتان در برخورد با مسائل و اطرافیان دقت کرده باشید! ممکن است او را کودکی  با اراده مصمم و قوی یافته باشید و شاید هم او را دارای اراده‌ای ضعیف و متزلزل در برخورد با هم‌سالان و اطرافیان و نیز اتفاقات روزمره زندگی دیده […]

نقش استرس در زندگی و کاهش آن

نقش استرس در زندگی

نقش استرس در زندگی بسیار پر رنگ است. استرس واژه ای که بسیار با آن آشنا هستیم و در بسیاری از موارد آن را تجربه می نماییم، گاهی از این احساس کلافه می شویم و در بسیاری از موارد از این احساس دچار فرسودگی می شویم.