آرشیو برچسب های: نقاشی

نقاش کوچولو، نقاشی نوزادان

نقاشی نوزادان

همه مادران معتقدند کودک نوزادشان نمی تواند نقاشی بکشد چون بازی با مداد برایش خطرناک است، رنگ های انگشتی هم برای سلامتی او ضرر دارد. اما پس تجربه نقاشی نوزادان و کار با رنگ ها چه می شود؟

نقاشی در کودکان و رشد خلاقیت

نقاشی در کودکان

نقاشی در کودکان یکی از مهمترین سرگرمی ­های دوران کودکی است. تمام کودکان زمانی که قادر می ­شوند قلم به دست بگیرند، ابتدا با ترسیم خطوط، نقاشی کردن را می ­آموزند.

روانشناسی نقاشی کودکان و مراحل تحول آن (2)

نقاشی کودکان و مراحل تحول آن

روانشناسی نقاشی کودکان و مراحل تحول آن زمینه ای جذاب در روانشناسی است که زمینه ساز تحقیقات زیادی شده است. بررسی طراحی کودکان می تواند بینشی مهم درباره اینکه چطور طراحی در رشد فیزیکی، احساسی و شناختی کودک تاثیر دارد به ما بدهد.

روانشناسی نقاشی کودکان و مراحل تحول آن (1)

روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان بسیار جذاب و کاربردی است. با نگاه به نقاشی کودکان می توان به بسیاری چیزهای ناگفته پی برد. کودکی در مقابل تخته طراحی ایستاده است. ماژیکی را بر می دارد و آهسته در آن را بر می دارد. شروع می کند به کشیدن.