آرشیو برچسب های: مهارت همدلی

می دانی چه احساسی دارم؟ همدلی در کودکان

همدلی در کودکان

در ارتباط با همدلی در کودکان ، یک کودک شروع به گریه کردن می کند و به فاصله ای کم ارکستری از گریه در بیمارستان به راه می افتد. مادر سرش را که درد گرفته در دستانش می گیرد و در همین زمان پسر دو ساله اش می خواهد پتویش را روی او بیندازد.

درک مفاهیم و ارزش های اخلاقی در دانش آموزان

ارزش های اخلاقی در دانش آموزان

تلاش معلمان و والدین بر این است که در کنار موضوعات درسی بر روی ارزش های اخلاقی در دانش آموزان نیز کار کنند.

آموزش مهارت همدلی به کودکان

آموزش مهارت همدلی به کودکان

با توجه به نیاز روزافزون کودکان به یادگیری مهارت‌های ده‌گانه، در این مقاله سعی شده است والدین با آموزش مهارت همدلی به کودکان آشنا شوند.