آرشیو برچسب های: مهارت های ارتباطی

تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی فرزندان

تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی

تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی فرزندان انکار ناپذیر است، در این مقاله به بررسی مشکلاتی که در این زمینه ممکن است پیش بیاید می اندازیم. 

مهارت ارتباط مؤثر در کودکان

مهارت ارتباط مؤثر

مهارت ارتباط مؤثر کودک، همان‌گونه که از نامش مشخص است، به معنی بهبود ارتباطات کودک است.