آرشیو برچسب های: مشکلات هیجانی

تاثیر مشکلات هیجانی در کابوس دیدن کودکان

کابوس دیدن کودکان

در این مقاله به بررسی تاثیر مشکلات هیجانی در خواب دیدن و کابوس دیدن کودکان نوپا می پردازیم. عادات خواب، كيفيت و كميت خواب، سلامت دوران كودكي را تحت تأثير قرار مي دهد.