آرشیو برچسب های: غیب بینی

مجموعه مقالات مربوط به تعریف غیب بینی و راه های تقویت استعداد و مهارت غیب بینی در کودکان و بزرگسالان با استفاده از روش های علمی

فلش کارت آموزشی کودک و تقویت نیمکره راست مغز

فلش کارت آموزشی کودک

فلش کارت آموزشی کودک از جمله ابزارهای آموزشی است که با تکیه بر فعال سازی و بهبود عملکرد نیمکره راست مغز توسعه یافته است. همانطور که کار کردن یک عضله آن را قوی تر می کند، انجام این فعالیت ها نیز به ورزیده شدن مغز کمک می کند.