آرشیو برچسب های: عقب مانده

کودکان عقب مانده و سوء رفتار جنسی

کودکان عقب مانده

سوء استفاده جنسی از کودکان عقب مانده بازتاب گسترده‌ای دارد، بسیاری از این آزارها بر قشری تحمیل می‌شود که به دلیل ناتوانی‌های متعدد قادر به دفاع از خود نیستند.