آرشیو برچسب های: عصبانیت و پرخاشگری

استدلال‌های کودکان مبتلا به اختلال سلوک

کودکان مبتلا به اختلال سلوک

از جمله عواملی که اغلب اوقات با خطر ظهور کودکان مبتلا به اختلال سلوک مرتبط است، خصوصیات خود کودک، والدین وی و تعامل کودک و والد است. برای مثال محققان دریافته­‌اند که مشکلات تحصیلی و هوشی عوامل پیش‌بینی­‌کننده بروز اختلال سلوک هستند

کنترل عصبانیت برای تازه پدرها

کنترل عصبانیت

پدر شدن اتفاق مهمی در زندگی هر فرد است. باید جای یک پدر بود تا موقع شنیدن مثبت بودن آزمایش احساس او را درک کرد. اما پدر بودن به معنای مسئولیتی فراتر از همسر بودن است. پدر بودن یعنی تأمین محیطی امن برای رشد و پرورش کودک و کنترل عصبانیت

خانواده عاملی مهم در ایجاد اختلال سلوک

خانواده عاملی مهم در ایجاد اختلال سلوک

خانواده را باید اولین زمینه برای روند اجتماعی شدن کودکان به حساب آورد و یافته­‌های تحقیقات متعدد، حاکی از آن هستند که خانواده عاملی مهم در ایجاد اختلال سلوک است