آرشیو برچسب های: عزت نفس

تاثیر طرد کردن دانش آموزان بر تنظیم هیجانی

تنظیم هیجانی

گروه همسالان تاب تحمل شکستن قواعد فرهنگی ایجاد شده را ندارد. این امر نه تنها به دانش آموزان درباره تنظیم هیجانی آموزش می دهد بلکه همچنین به صورت فعالانه رفتارهای بعد از طرد را تنظیم می کند.

عزت نفس کودکان و مسیر موفقیت

عزت نفس کودکان

عزت نفس کودکان یا احساس ارزشمندی از اساسی ترین نیازهای روانی – اجتماعی محسوب می شود. عزت نفس به معنای اینکه کودک احساس کند فردی ارزشمند و موثراست و همچنین خواستنی و دوستداشتنی است، همانطور که دیگران اینگونه هستند.

اهمیت نقش پدران در رشد فرزندان دختر

نقش پدران در رشد فرزندان

خانواده و شیوه های فرزندپروری از مهمترین عوامل در رشد روانی – اجتماعی فرزندان هستند. نقش پدران در رشد فرزندان اهمیت زیادی دارد.

اهمیت اعتماد به نفس و عزت نفس

اهمیت اعتماد به نفس و عزت نفس

اهمیت اعتماد به نفس و عزت نفس در زندگی افراد و کامیابی ایشان بسیار زیاد و غیر قابل انکاراست. داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس از چنان اهمیتی در سلامت و موفقیت افراد بر خوردار هستند که نمی توان فردی را تصور نمود که از سلامتی کامل بهر مند باشد و به موفقیت های […]

اصول ابراز احساسات به کودکان

ابراز احساسات به کودکان

والدین برای آنکه در نقش والدینی کار آمد باشند باید دو چیز را در نظر بگیرند یکی این که آنها انسان هستند که دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند و دوم این امر که فرزند آنها نیز یک انسان است که با توجه به فرآیند رشد خود دارای نیاز ها و محدودیت ها و توانایی […]

راهکارهای رشد عزت نفس در کودکان

رشد عزت نفس در کودکان

رشد عزت نفس در کودکان تأثیر شگرفی بر رفتارهای شخص، تجارب، احساس، رفتار آینده و قضاوت روانشناختی بلندمدت فرد درباره خودش دارد.

ارتقای عزت نفس کودکان از طریق بازی

عزت نفس

عزت نفس از جمله موضوعاتی است که در زندگی کودکان اثرات زیادی دارد. عزت نفس به معنی تفکر و برداشتی که هر فرد در مورد خود دارد و میزان ارزشی که برای خود قائل می‌باشد، است.

عوامل تأثیرگذار بر عزت نفس کودکان

عوامل تأثیرگذار بر عزت نفس کودکان

از اواسط کودکی (۴ تا ۹ سال)، رعایت عوامل تأثیرگذار بر عزت نفس کودکان بسیار اهمیت پیدا می‌کند و بین عزت نفس، انجام موفقیت‌آمیز فعالیت‌ها و تکالیف و ارزش قائل شدن برای فعالیت‌ها رابطه ایجاد می‌شود. موفقیت تحصیلی در رشد عزت نفس کودکان اثر مهمی دارد.