آرشیو برچسب های: شلوغ کردن کودک

شلوغ کردن بیرون از خانه کودک

شلوغ کردن بیرون از خانه

آيا هيچگاه اتفاق افتاده است هنگامي كه به همراه كودك خود بيرون از منزل هستيد، شلوغ کردن بیرون از خانه کودک، ناراحتي شما را فراهم كرده باشد؟ آيا شما قادر به برخورد كردن با گريه ها و تقاضاهاي مداوم او به هنگام ملاقات دوستان يا در،زمان خريد هستيد؟ آيا هيچگاه با خود فكر كرده “ديگه هيچ […]