آرشیو برچسب های: سبک تربیتی

تاثیر ارتباط مثبت در خانواده بر پرورش ذهن کودک

ارتباط مثبت در خانواده

ارتباط مثبت در خانواده بر همگان اشکار است. شاید با کودکان تیزهوشی که در محیط غیرمناسب رشد کرده اند روبرو شده باشید و برعکس کودکانی را دیده باشید که دارای هوشبهر معمولی هستند ولی با حمایت خانواده به مدارج بالای علمی رسیده اند این نشان دهنده اهمیت محیط خانواده در پرورش کودکان است که به […]

آموزش مسائل جنسی به کودکان و سبک تربیتی

آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان به عوامل متعددی وابسته است. یکی از این موارد سبک تربیتی والدین است.

جایگزین تنبیه در کلاس ؛ پیامدهای منطقی رفتار

جایگزین تنبیه در کلاس

در بسیاری از نظام‌های آموزشی گاه با این جریان روبرو می‌شویم که معلمان برای حفظ نظم در کلاس به تنبیه متوسل می‌شوند. استفاده از تنبیه در نظام‌های آموزشی تأثیرات بسیار منفی بر جای می‌گذارد. این در حالی است که می توان از جایگزین تنبیه در کلاس استفاده نمود.