آرشیو برچسب های: زایمان طبیعی

حمایت از همسر باردار ، ویژه پدرها

زنان در دوران بارداری مراحل حساسی را از سر می گذرانند. آنها علاوه بر عواقب بارداری که به سراغشان می آید، گاه استرس های زیادی را تحمل می کنند. بنابراین مردان باید حمایت از همسر باردار را مد نظر قرار دهند.