آرشیو برچسب های: رویارویی با هیجانات

کاهش هیجانات منفی ؛ راهبردهای تنظیم

کاهش هیجانات منفی

راهبردهای کاهش هیجانات منفی شامل مشارکت در فعالیت‌های مثبت (تنوع رفتاری)، افزایش هیجانات مثبت و خوش‌بینی، و حل فعالانه مشکل می‌شود. این رفتار ها فعالیت هایی است که منجر به کاهش هیحان منفی می گردد و برای سلامت کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان و پرورش هوش هیجانی آنها بسیار موثر است.

رویارویی با هیجانات در کودکان

رویارویی با هیجانات

هیجانات بخش مهم و جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها است. بدون وجود هیجان، زندگی رنگی نداشت. لذا ضروری است که والدین از ابتدا به پرورش مهارت رویارویی با هیجانات در کودک خود بپردازند.