آرشیو برچسب های: رفتار جنسی

برخورد مناسب با رفتار جنسی کودکان

رفتار جنسی کودکان

خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیت و منبع کسب اطلاعات کودکان اهمیت فوق العاده ای در شکل گیری و تکامل رفتاری دارد و نخستین گروهی که باید مسئولیت آموزش فرزندان در زمینه تربیت جنسی و رفتار جنسی کودکان را بر عهده بگیرد، خانواده است.

استراتژی هایی برای مشکلات جنسی کودکان پیش دبستانی

مشکلات جنسی کودکان

مشکلات جنسی کودکان برای والدین هشدار دهند و نگران کننده است. زیرا با این رفتارها ممکن است شما احساس شرمساری کنید  و از همه بدتر ممکن است این رفتارها منشأ بسیاری از اضطراب ها برایتان شود که مبادا او مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرد.

چه کسی کودک را حمام کند؟ مادر یا پدر؟

مادر یا پدر؟ چه کسی کودک را حمام کند؟

یکی از پرسش­‌های رایج و معمول والدین این است که بهتر است چه کسی کودک را حمام کند؟ مادر ، پدر یا خواهر و برادر بزرگ‌تر؟ تا چه سنی حمام کردن با والد همجنس و غیرهمجنس مناسب‌تر است؟