Tag Archives: رشد هیجانی

رشد هیجانی کودک و تسریع آن

رشد هیجانی کودک

بر اساس تحقیقات رشد هیجانی کودک باعث افزایش مهارت توجه می شود و کودکی که به لحاظ هیجانی رشد کافی کرده است کمتر دچار مشکلات یادگیری می شود.

رشد هیجانی و اجتماعی نوزادان توسط بازی

رشد هیجانی و اجتماعی

رشد هیجانی و اجتماعی انسان از همان دوره نوزادی در حال شکل گیری است. نوزاد انسان در نخستین ماه های زندگی اش با گریه کردن با دیگران ارتباط برقرار می کند. اما او در چهار یا پنجمین ماه زندگی اش اولین لبخند اجتماعی را می زند و یاد می گیرد که با لبخند با دیگران […]