آرشیو برچسب های: رشد ذهنی نوزاد

بازی های ذهنی کودکان زیر دو سال

بازی های ذهنی

پرورش هوش و ذهن کودک ارتباط زیادی با آموزش و بازی هایی دارد که والدین برای او در نظر می گیرند. در این مقاله به توصیف تعدادی از بازی های ذهنی پرداخته ایم که می تواند برای والدینی که فرزند زیر دو سال دارند مفید واقع شود.

بازی های جذاب فکری برای نوزادان

بازی های جذاب فکری

کودکان تنها از ۳ طریق دنیای پیرامون خود را می شناسند؛ گرفتن، نگاه کردن و به دهان بردن. این شیوه تفکر و یادگیری در دوران نوزادی منحصر به فرد است و او می تواند از این طریق دانش عمومی خود را درباره جهان پیرامونش بالا ببرد.

رشد ذهنی نوزاد و تحریک آن

رشد ذهنی نوزاد

ریشه رشد ذهنی نوزاد در تعامل اجتماعی قرار دارد. کودکان از طریق فعالیت‌های مشترک با اعضای پخته‌تر جامعه خود، به شیوه‌ای که در فرهنگ آنها معنی دارد، در فعالیت‌ها و تفکر مهارت کسب می‌کنند.