آرشیو برچسب های: دانش آموزان

نگاهی به اهمیت درس علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی مانند خواندن و نوشتن و محاسبات در میان دروس اهمیت دارد و تقویت آن می تواند آینده تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد. در یادداشت زیر اهمیت این درس و روش های مناسب تدریس آن را بررسی می کنیم.

تاثیر طرد کردن دانش آموزان بر تنظیم هیجانی

تنظیم هیجانی

گروه همسالان تاب تحمل شکستن قواعد فرهنگی ایجاد شده را ندارد. این امر نه تنها به دانش آموزان درباره تنظیم هیجانی آموزش می دهد بلکه همچنین به صورت فعالانه رفتارهای بعد از طرد را تنظیم می کند.

زمان بندی و برنامه ریزی برای کودکان

برنامه ریزی برای کودکان

دست یافتن به توانایی برنامه ریزی برای کودکان برای امور روزانه و درسی نشان دهنده رسیدن به مرحله ای از رشد است که برای والدین بسیار خوشایند است. این توانایی مانند دیگر مهارت ها نیاز به آموزش دارد که جزییات آن را در یادداشت زیر می خوانیم.

دانش آموز موفق یا بیش از حد ناموفق

دانش آموز موفق

چرا برخی از دانش آموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به این امور نیستند. چرا برخی به عنوان دانش آموز موفق و برخی ناموفق نام گذاری می شوند؟

ضرورت و اهمیت ارتباط والدین با مدرسه

ارتباط والدین با مدرسه

ارتباط والدین با مدرسه ابتدا برای کودک دشوار است و بهتر این است که والدین و کارکنان مدارس با یکدیگر ارتباط موثر و مثبت داشته باشند تا کودکان احساس دلگرمی را تجربه کنند.

توجه منفی معلمین و رفتارهای منفی دانش آموزان

رفتارهای منفی دانش آموزان

محققین دریافتند که رابطه بین دانش آموز و معلم در طول روز با عملکرد تحصیلی و رفتارهای منفی دانش آموزان در ارتباط است.

مهارت های حرکتی لازم برای دانش آموزان دبستانی

مهارت های حرکتی لازم برای دانش آموزان

رشد مهارت های حرکتی لازم برای دانش آموزان ملاکی است برای ارزیابی رشد طبیعی ذهن و جسم آنها. در این یادداشت نگاهی انداخته ایم به مهارت های حرکتی که یه کودک دبستانی باید داشته باشد.

تاثیر فاصله طبقاتی بر دانش آموزان و روحیه آنها

تاثیر فاصله طبقاتی بر دانش آموزان

برای جلوگیری از تاثیر فاصله طبقاتی بر دانش آموزان و کودک می توان نکاتی را در نظر گرفت. در این یادداشت به راهکارهایی در این مورد پرداخته ایم.