آرشیو برچسب های: خود ارضایی در کودکان

علت خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان به عنوان یک مسأله شایع اما تابو همواره مطرح است. سؤالی که ممکن است پیش بیاید، این است که چه عواملی سبب می‌شوند کودک بیشتر خودارضایی کند؟