آرشیو برچسب های: خودتنظیمی کودکان

رشد هیجانی کودک و تسریع آن

رشد هیجانی کودک

بر اساس تحقیقات رشد هیجانی کودک باعث افزایش مهارت توجه می شود و کودکی که به لحاظ هیجانی رشد کافی کرده است کمتر دچار مشکلات یادگیری می شود.

بازی‌هایی برای خودتنظیمی کودکان پیش‌دبستانی

خودتنظیمی کودکان

خودکنترلی یا خودتنظیمی کودکان از مفاهیم تربیتی هستند که از دوره نوپایی توصیه شده و تأکید بر تقویت این مفاهیم تربیتی در دوران پیش‌دبستانی و دبستان می‌شود.