آرشیو برچسب های: خط خطی کردن

روانشناسی نقاشی کودکان و مراحل تحول آن (2)

نقاشی کودکان و مراحل تحول آن

روانشناسی نقاشی کودکان و مراحل تحول آن زمینه ای جذاب در روانشناسی است که زمینه ساز تحقیقات زیادی شده است. بررسی طراحی کودکان می تواند بینشی مهم درباره اینکه چطور طراحی در رشد فیزیکی، احساسی و شناختی کودک تاثیر دارد به ما بدهد.

روانشناسی نقاشی کودکان و مراحل تحول آن (1)

روانشناسی نقاشی کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان بسیار جذاب و کاربردی است. با نگاه به نقاشی کودکان می توان به بسیاری چیزهای ناگفته پی برد. کودکی در مقابل تخته طراحی ایستاده است. ماژیکی را بر می دارد و آهسته در آن را بر می دارد. شروع می کند به کشیدن.

خط خطی کردن میز و دیوار توسط کودکان

خط خطی کردن میز و دیوار

برای شما پیش آمده که لحظه ایی غافل شدید و متوجه شدید که کودکتان در حال نوشتن بر روی دیوار است. دیدن خط خطی کردن میز و دیوار توسط کودکان صحنه ناراحت کننده ایست.