آرشیو برچسب های: جدا خوابیدن کودک

تنها خوابیدن کودک نوپا در اتاقش

تنها خوابیدن کودک نوپا

وقتی شما قصد تنها خوابیدن کودک نوپا در اتاقش و یا به عبارت دقیقتر قصد ایجاد عادتهای خواب و استقلال در بخواب رفتن کودکتان را دارید، پس بهتر است از سنین پایین تر شروع کنید.

با هم خوابیدن برادرها و خواهرها

با هم خوابیدن برادرها و خواهرها

با هم خوابیدن برادرها و خواهرها در یک تختخواب مسئله ای است که سریعا می تواند بصورت یک عادت در بیاید و نباید آنها را به این کار ترغیب نمود.

راهکارهایی برای جدا خوابیدن کودک از والدین

جدا خوابیدن کودک از والدین

مشکلات خوابیدن در خانه شما هر چه باشد، شما تنها، دچار آن نیستید. جدا خوابیدن کودک از والدین همیشه مشکلی برای والدین بوده است.