آرشیو برچسب های: تنها خوابیدن کودک

تنها خوابیدن کودک نوپا در اتاقش

تنها خوابیدن کودک نوپا

وقتی شما قصد تنها خوابیدن کودک نوپا در اتاقش و یا به عبارت دقیقتر قصد ایجاد عادتهای خواب و استقلال در بخواب رفتن کودکتان را دارید، پس بهتر است از سنین پایین تر شروع کنید.