آرشیو برچسب های: تنظیم هیجان

آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای آن برای معلمین

آموزش تنظیم هیجان

آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای آن نقش بسیار با اهمیتی در سلامت روان دانش آموزان ایفا می نماید. مداخلات معلم برای دانش‌آموزان مفید است، چون باعث می‌شود آنها تنظیم هیجان که شامل کاهش استرس  رهبری هیجان و الگوسازی و آموزش مستقیم مهارت‌های مقابله‌ای می‌شود را یاد بگیرند.

اصول ابراز احساسات به کودکان

ابراز احساسات به کودکان

والدین برای آنکه در نقش والدینی کار آمد باشند باید دو چیز را در نظر بگیرند یکی این که آنها انسان هستند که دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند و دوم این امر که فرزند آنها نیز یک انسان است که با توجه به فرآیند رشد خود دارای نیاز ها و محدودیت ها و توانایی […]

تنظیم هیجانی کودکان و تبعات بی نظمی هیجانی

تنظیم هیجانی کودکان

انجام موفقیت آمیز مراحل رشدی دوره ی کودکی و نوجوانی، نیاز به مهارت تنظیم هیجانی کودکان دارد، و توانایی تنظیم هیجانی کودکان نشانه ی سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان است.

ابرازگری هیجانات مثبت و تنظیم هیجان

تنظیم هیجان

ابرازگری هیجانات مثبت توسط خانواده، با تنظیم هیجان ارتباط دارد. والدینی که هیجانات مثبت‌تری را ابراز می‌کنند، تاثیر بسیار مثبتی بر روی تعاملات اجتماعی کودکانشان دارند.