آرشیو برچسب های: تنبیه

نحوه واکنش والدین به هیجانات منفی

هیجانات منفی

واکنش‌های والدین در برابر هیجانات منفی کودکان، به ویژه تاثیر زیادی در رشد تنظیم هیجان دارد. والدینی که با تنبیه واکنش نشان می دهند یا ابراز هیجانی فرزندانشان را به حداقل می رسانند، فرزندان آنها شایستگی هیجانی پایینی خواهند داشت.

کنترل گری والدین، راهکاری نامناسب برای تربیت فرزندان

تربیت فرزندان

یکی از عواملی که در بروز مشکلات روانی و رفتاری در کودکان تاثیر گذار است نحوه برخورد والدین و شیوه اعمال کنترل بر فرزندان و به طور کلی تربیت فرزندان است.

جایگزین تنبیه در کلاس ؛ پیامدهای منطقی رفتار

جایگزین تنبیه در کلاس

در بسیاری از نظام‌های آموزشی گاه با این جریان روبرو می‌شویم که معلمان برای حفظ نظم در کلاس به تنبیه متوسل می‌شوند. استفاده از تنبیه در نظام‌های آموزشی تأثیرات بسیار منفی بر جای می‌گذارد. این در حالی است که می توان از جایگزین تنبیه در کلاس استفاده نمود.