آرشیو برچسب های: تقویت خلاقیت

رشد خلاقیت در کودکان و نمایش خلاق

نمایش خلاق

خلاقیت یکی از ویژگی­ های اساسی و سازنده­ی آدمی است. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به شیوه­ای جدید به مفهوم خلاقیت نگریسته شد.

بازی های خلاقانه برای ارتقا کودکان 3 تا 5 سال (3)

بازی های خلاقانه برای ارتقا کودکان

بازی مهمترین بخش از زندگی یک کودک است. در واقع زندگی کودک در بازی کردن خلاصه می­ شود. کودک درخلال بازی، زندگی کردن را می­ آموزد. بازی های خلاقانه برای ارتقا کودکان حیاتی است.

بازی های خلاقانه برای ارتقا کودکان 3 تا 5 سال (2)

ارتقا کودکان 3 تا 5

بازی نقش بسیار مهمی در زندگی کودک و ارتقا کودکان 3 تا 5 دارد. کودک در پنج سال ابتدایی زندگی خود شناخت، آگاهی، دانش و تجربیات مورد نیازش را در بازی می ­آموزد.

اشتباهات رایج در ارتباط با خلاقیت

اشتباهات رایج در ارتباط با خلاقیت

اگرچه که خلاقیت با موضوعات خلاقی چون هنر و موسیقی در ارتباط است، اما باید پذیرفت که خلاقیت به یک موضوع یا حوزه خاص اختصاص ندارد و اشتباهات رایج در ارتباط با خلاقیت زیاد است.

نکاتی در ارتباط با اعمال خلاقانه

اعمال خلاقانه

خلاقیت و اعمال خلاقانه مفهومی است که شاید لازم باشد روزها و روزها درباره زیر و بم آن حرف بزنیم، و تازه شاید بعد از این همه حرف باز هم اشتباه فهمیده شود.

سرکوب خلاقیت و نوآوری در مدرسه

خلاقیت و نوآوری

یکی از راه‌های فکر کردن به خلاقیت و نوآوری ، در نظر گرفتن این موضوع است که ببینیم در طول زندگی چه اتفاقی برای این دو مقوله رخ می‌دهد.

خلاقیت و حل مسئله کودکان در بازی

خلاقیت و حل مسئله کودکان

وقتی از خلاقیت صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست؟ چطور خلاقیت و حل مسئله کودکان در بازی نشان داده می شود؟

نقش مدرسه در تقویت خلاقیت و انگیزش

نقش مدرسه در تقویت خلاقیت

یکی از دغدغه ای والدین این است که فرزندانشان در مدارس با سرکوب خلاقیت و بی انگیزگی روبرو نشوند. لذا نقش مدرسه در تقویت خلاقیت و انگیزش بسیار حیاتی است.