آرشیو برچسب های: تحول خلاقیت

رشد خلاقیت در سنین مختلف

رشد خلاقیت

خلاقیت به معنای نوآوری و دیگرگونه فکر کردن است. خلاقیت قابلیتی است که در همه انسان ها وجود دارد و برای رشد خلاقیت نیازمند محیط و بستری مناسب هستیم.