آرشیو برچسب های: بیماری های عفونی

عفونت های باکتریایی در نوزادان

عفونت های باکتریایی

عفونت های باکتریایی از جمله شایع­ ترین بیماری ها در میان کودکان است. تحقیقات و آمارها نشان می ­دهند هنوز بیماری ­های عفونی یکی از علل شایع مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال است.