آرشیو برچسب های: بسط توجه

راهکاری مهم برای ارتقای یادگیری نوزاد

ارتقای یادگیری نوزاد

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزي شده و شکل می گیرد.

مشکلات توجهی کودکی علت شکست تحصیلی و دانشگاهی

مشکلات توجهی کودکی

در رابطه با تأثیر مشکلات توجهی کودکی در اوایل زندگی و پیامدهای آن تحقیق قابل توجه و بلندمدتی انجام نشده است.

شناخت خلاقیت کودکان و اجزای آن (۲)

خلاقیت کودکان

خلاقیت موهبتی الهی است که در همه کودکان از طرف پروردگار به ودیعه گذاشته شده است و تنها تفاوت میان انسان‌ها در سطوح خلاقیت رشدیافته است. همان گونه که در مقاله خلاقیت کودکان و اجزای تشکیل‌دهنده آن (۱) کردیم، تورنس برای خلاقیت اجزا و عناصری چون سیالی، بسط توجه، انعطاف‌پذیری و بدیع بودن را تعریف […]