آرشیو برچسب های: اقتدار

نقش پدر و انتظارات فرزندان از پدر

انتظارات فرزندان از پدر

پدران نقش قابل ملاحظه اي در شکل دهی به تجربیات و رشد کودکان خود دارند و بخصوص دختران داشته باشند. نقش پدران نه تنها در رشد کودك بلکه در طول حیات کودك برجسته است.

کودکم هر چه می بیند، می خواهد !

کودکم هر چه می بیند، می خواهد!

یکی از مشکلات بسیاری از والدین این است که: کودکم هر چه می بیند، می خواهد! با اینکه خواستن برای تمام ما امری طبیعی است اما بعضی از کودکان مرتبا از والدین خود درخواست دارند و زمانیکه به خواسته شان توجهی نمی ­کنیم جیغ می­ کشند، لگد می ­زنند که الان می ­خوام!