Tag Archives: ارتباط غیرکلامی

اهمیت حالت چهره برای ارتباط با نوزادان

ارتباط با نوزادان

دلبستگی رابطه ای گرم صمیمانه و پایا بین مادر و کودک است که برای هر دو رضایت بخش بوده و ارتباط با نوزادان را تسهیل می کند.