Tag Archives: احساسات

می دانی چه احساسی دارم؟ همدلی در کودکان

همدلی در کودکان

در ارتباط با همدلی در کودکان ، یک کودک شروع به گریه کردن می کند و به فاصله ای کم ارکستری از گریه در بیمارستان به راه می افتد. مادر سرش را که درد گرفته در دستانش می گیرد و در همین زمان پسر دو ساله اش می خواهد پتویش را روی او بیندازد.

آموزش شناخت احساسات به کودک

شناخت احساسات

احساسات پیچیده اند. به ویژه برای کودکان 4 ساله ای که متوجه نمی شوند که چرا شما آنچه را که او می خواهد را به او نمی دهید و درک نمی کند که چرا شما از گریه کردن او ناراحت می شوید. آموزش شناخت احساسات به کودکتان می تواند یکی از بهترین راه ها برای […]

اصول ابراز احساسات به کودکان

ابراز احساسات به کودکان

والدین برای آنکه در نقش والدینی کار آمد باشند باید دو چیز را در نظر بگیرند یکی این که آنها انسان هستند که دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند و دوم این امر که فرزند آنها نیز یک انسان است که با توجه به فرآیند رشد خود دارای نیاز ها و محدودیت ها و توانایی […]