آرشیو برچسب های: آموزش مهارت های زندگی

اهمیت آموزش روزانه به کودکان

آموزش روزانه به کودکان

یکی از دغدغه های اصلی والدین آموزش روزانه به کودکان است. آموزش بسیاری از کار ها و امور روزانه که کودک با آنها سرو کار دارد. آموزش اگر به درستی صورت بگیرد نه تنها می تواند در بهبود عملکرد کودکان موثر واقع شود، بلکه در رابطه والدی – کودک نیز می تواند موثر باشد. در […]

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

مهارت‌های زندگی چیست؟ مهارت‌های ده‌گانه زندگی کدامند؟ چرا آموزش مهارت های زندگی به کودکان ضروری است؟