۱۵۰ بازی کودکانه جهت تقویت هوش

امتیاز خرید این کالا 25 دریک

5,500 تومان

تیزهوشی، ارزشی ساده نیست که فقط برخی افراد آن را به ارث می برند، بلکه استعدادی متنوع است که از عناصر متعددی تشکیل شده است. همه کودکان به اندازه ی مساوی به یادگیری و اکتشاف تمایل دارند.

موجود در انبار