۱۰۱ بازی آسان برای هوش افزایی

امتیاز خرید این کالا 38 دریک

7,500 تومان

مهارت های بصری – فضائی شامل درک کردن شکل ها، تصاویر، الگو ها، طرح ها، رنگ ها وترکیباتی می شود

موجود در انبار