کلیدهای پرورش کودک تیزهوش

امتیاز خرید این کالا 53 دریک

10,500 تومان

توصیه هائی درباره ی شناخت فرزند تیزهوش، برنامه ریزی برای تحصیلات او از دوره ی پیش از دبستان تا دانشگاه و نیز موضوعاتی نظیر:

موجود در انبار