کتاب چشم آبی، گوزن جوان

امتیاز خرید این کالا 20 دریک

4,000 تومان

اسم من «چشم آبی» است. از خانواده گوزن هایی هستم که در بیشه های بزرگ دشت و کوهستان زندگی می کنم. ما آرام و صلح جو هستیم امّا در برابر گرگ، سیاه گوش و خرس با شجاعت از خود دفاع می کنیم.

موجود در انبار