کتاب پا کوتاه، کره اسب بدشانس

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

پا کوتاه کره اسب کوچولویی بود که در اصطبل یک کزرعه ی بزرگ زندگی می کرد. او خیلی زیبا؛ اما بد شانس بود. یک بار می خواست کندوی زنبور ها را بو کند؛ اما آن ها از این ملاقات خوششان نیامد و بینی او را نیش زدند …

موجود در انبار